19 de out. de 2022

Ampliación da axuda para adquirir material escolar no curso 2022-2023

RESOLUCIÓN do 5 de outubro de 2022 de concesión directa da ampliación da axuda para adquirir material escolar, regulada na Orde do 29 de abril de 2022:

...

“Cuarto. Para paliar na medida do posible estas consecuencias, cómpre efectuar unha ampliación da axuda para adquirir material escolar regulada na Orde do 29 de abril de 2022 a favor das persoas que xa foron beneficiarias desta axuda por importe de 50 €, e concederlles 25 € adicionais ata acadar un importe total de 75 €.”

...

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221014/AnuncioG0655-061022-0001_gl.htmlNingún comentario:

Publicar un comentario