22 de xuño de 2015

CALENDARIO ESCOLAR 2015-2016
Aprobado o calendario escolar para o curso 2015-2016, publicado no DOGA de 17/06/2015.

"Artigo 5. Actividades lectivas
...
2. Na educación secundaria obrigatoria, no bacharelato e na formación profesional a impartición efectiva de clases realizarase do día 15 de setembro de 2015 ao 22 de xuño de 2016, ambos inclusive. Non obstante o anterior, para o segundo curso de bacharelato a impartición efectiva de clases rematará de acordo coas datas previstas para a proba de acceso á universidade. Terán a consideración de días lectivos os dedicados á impartición efectiva de clases e aqueles que se dediquen á realización das probas e avaliacións finais das convocatorias ordinaria e extraordinaria.
...
Artigo 6. Períodos de vacacións
1. Nadal: desde o día 21 de decembro de 2015 ata o día 6 de xaneiro de 2016, ambos inclusive.
2. Entroido: días 8, 9 e 10 de febreiro de 2016.
3. Semana Santa: desde o día 21 ata o 28 de marzo de 2016, ambos inclusive."FONDO SOLIDARIO E AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTOFONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO DESTINADO AO ALUMNADO MATRICULADO EN 2º E 4º DE ESO

Orde do 21 de maio (DOGA do 1 de xuño de 2015).
O prazo de presentación de solicitudes remata o 30/06/2015.


AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO DESTINADAS AO ALUMNADO MATRICULADO EN 1º E 3º DE ESO

Orde do 22 de maio (DOGA do 1 de xuño de 2015).
Prazo de presentación de solicitudes:
a) alumnado de educación primaria e especial: un mes desde o día seguinte ao da publicación no DOGA
b) alumnado de ESO que formalice a matrícula no prazo ordinario: do 25/06 ao 27/07 ambos inclusive
c) alumnado de ESO que formalice a matrícula no prazo extraordinario: do 02/09 ao 02/10 ambos inclusive
d) novas incorporacións ao longo do curso: un mes e contarase a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula