8 de xul. de 2015

URXENTE: FONDO SOLIDARIO DE LIBROS

Na páxina da FANPA está colgado un modelo de recurso para aqueles pais e nais que, vista a resolución provisional dos fondos solidarios de libros dos centros, quedan sen libros aínda que cumplen cos criterios de renda que os farían acreedores de axudas para mercar libros.

O prazo remata o 09/07/2015.

4 de xul. de 2015

CURRÍCULO ESO E BACHARELATO

No  DOGA do 29/06/2015 publícase o currículo da ESO e do BACHARELATO, regulándose e ordenándose así ditas etapas educativas como desenvolvemento da LOMCE en Galicia.

O curriculo contén o detalle de materias troncais, específicas e de libre configuración autonómica cos obxectivos, contidos, criterios de avaliación e competencias de todas elas. Contén ademáis as avaliacións, promoción e titulación de cada etapa educativa.