14 de dec. de 2014

FALTAS DE ASISTENCIA EN BACHARELATO E PERDA DO DEREITO DE AVALIACIÓN CONTINUA

Desde a Dirección do Instituto comparten con nós a súa preocupación pola inasistencia en masa ás clases por parte do alumnado nos días que teñen exames.

Solicitan a nosa colaboración para recordar ao alumnado de Bacharelato e ás súas familias  o deber destes de asistir a clase e do risco que supón superar o número de faltas non xustificadas segundo recolle o Regulamento de Réxime Interno.