29 de nov. de 2021

Que actividades hai no IES Sánchez Cantón?

Moitas!!!


Biblioteca Charo Sánchez-Gabriel

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/mod/page/view.php?id=23104


Club de Ciencia

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/course/view.php?id=1537

https://sanchezcanton.wixsite.com/cienciamaker


Mulleres na Ciencia

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/course/view.php?id=1586


Pontenciencia

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/course/view.php?id=1596


Horto escolar

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/mod/page/view.php?id=24163


Grupo de Normalización Lingüística / Equipo de Dinamización da Lingua Galega

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/course/view.php?id=652


Revista Cartafol

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/mod/book/view.php?id=16677


21 Días co Galego e máis!

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/course/view.php?id=1589


Clubs de Lectura

https://nubedepalabrasc.blogspot.com


Teatro

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/course/view.php?id=507


Consello da Muller Nova

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/course/view.php?id=887


Convivencia en positivo

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/course/view.php?id=901


Proxecto deportivo de centro (PDC)

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/mod/page/view.php?id=15880


A bicicleta no Sánchez Cantón

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/mod/page/view.php?id=2416611 de nov. de 2021

Medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19

Resolución do 10 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19:

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/35077