26 de out. de 2020

Adiamento da Asemblea Xeral da ANPA O Verxel

Ante a situación derivada da crise sanitaria, xerada pola pandemia da COVID-19, agardabamos unha mellora para poder convocar a Asemblea Xeral.

Pero a situación empeorou, e as autoridades sanitarias ditaron a Resolución do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se adía a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. Así mesmo, o Consello de Ministros, na súa sesión extraordinaria do día 25 de outubro de 2020, aprobou, a través dun Real Decreto, a declaración do estado de alarma inicial de 15 días, extensible a 6 meses, para responder ante a situación de especial risco causada pola COVID-19.

Do mesmo xeito, seguindo as normativas das autoridades da Comunidade Autónoma de Galicia e das estatais, adiamos a celebración da Asemblea Xeral da ANPA, que viña tendo lugar, en cursos pasados, a principios do curso académico.

Pontevedra, 26 de outubro de 2020

A Xunta Directiva da ANPA O Verxel do IES Sánchez Cantón25 de out. de 2020

Enquisa da ANPA

Resultados da enquisa feita ás familias de Bacharelato, socias da ANPA, sobre a docencia, a principios do curso 2020-2021.

23 de out. de 2020

Pasamento de Malena

Hoxe, 22-10-2020, morreu Mª Elena Centeno Pardilla, Malena, profesora de Física e Química do IES Sánchez Cantón.

Queremos facer patente o noso máis fondo penar e acompañar nestes momentos tristes aos seus tres fillos e familia, así como á comunidade educativa do noso instituto.

Malena, aló, onde esteas, que saibas que segues connosco, porque nunca se vai de todo quen deixa semente que, dalgún xeito, sempre medra.

Veñen á nosa mente os versos que Manuel María dedicou ao seu irmán:

... deixache o po destes camiños
e o corazón prendido nas silveiras
escoando ledicias e orballos! ...
16 de out. de 2020

Comunicado

Esta mañá, a Dirección do IES Sánchez Cantón comunicou oficialmente, a través do Espazo Abalar, o Telegram e a web do centro, a toda a súa comunidade educativa que se vai implantar a presencialidade completa para 1º e 2º de Bacharelato, ao ser dotado o centro do profesorado necesario para afrontar a devandita presencialidade.

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/mod/forum/discuss.php?d=15591&parent=55139


Dende a ANPA agradecemos ás familias, alumnado, profesorado e persoal non docente do IES Sánchez Cantón o entusiasmo e a colaboración, mesmo, ás veces, os desacordos, para conseguir que saíse adiante esta proposta de presencialidade 100%, que avalaba toda a comunidade educativa, e que pon ao alumnado deste IES en igualdade de condicións educativas ca o alumnado doutros centros.

Agradecemos o interese e a participación do BNG, PSOE e PP nas mobilizacións das familias, e as xuntanzas con elas, así como as xestións levadas a cabo a nivel político.

Parabéns a toda a comunidade do IES Sánchez Cantón!Nos medios de comunicación

A ANPA nos medios de comunicación:

https://www.diariodepontevedra.es/articulo/pontevedra/claustro-ies-valle-inclan-estalla-educacion-falta-medios-personal/202010061255271106787.html


https://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2020/10/10/span-langglreducir-oferta-optativas-bacharelato-e-unha-posible-solucionspan/0003_202010P10C2991.htm14 de out. de 2020

Semáforo do coronavirus

O SERGAS puxo en funcionamento unha páxina web onde pode seguirse semanalmente a evolución dos datos do coronavirus en Galicia, a unha distancia de 7 e 14 días.

Entre outros datos, ten uns mapas cos niveis de alerta por concello, para todos os concellos de Galicia, en cores verde, amarelo, laranxa e vermello.

Está en:

https://coronavirus.sergas.gal/datos/#/gl-ES/galicia12 de out. de 2020

Xuntanza do venres 9-10-2020 pola tarde

O venres 9-10-2020, pola tarde, tivemos unha xuntanza con Rafa Domínguez, do PP.

Resumo dela:

“Asisten 2 representantes da ANPA e 3 do grupo de nais e pais.

Rafa transmitiulle directamente ao Conselleiro de Educación a problemática, o venres pasado. O Conselleiro dixo que en breve estará solucionado, segundo o que demandan os pais. Están traballando nunha solución pero non sabe cal é. Rafa apóianos ás familias e seguirá en contacto con nós.”Xuntanza do xoves 8-10-2020 ás 20,15 horas no instituto

Estivemos presentes 3 persoas representantes da Xunta Directiva da ANPA, 3 do grupo de nais e pais, e 3 do Equipo Directivo do IES Sánchez Cantón. Durou dúas horas.

Levouse a cabo nunha aula, para que viramos como son as aulas e a estrutura que teñen, e que condiciona o que se pode facer nelas e como poden distribuírse.

A directora explicounos polo miúdo o desenvolvemento dos acontecementos dende o 31 de agosto ata o de agora. E ela e o xefe de estudos, comentáronnos as actuacións que levaron a cabo e o resultado destas.


A finais de agosto saíu a “ORDE do 28 de agosto de 2020 pola que se modifican determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, e se dispón a publicación da Orde comunicada do ministro de Sanidade, do 27 de agosto de 2020, mediante a que se aproba a declaración de actuacións coordinadas en saúde pública fronte ao COVID-19 para centros educativos durante o curso 2020/21.”

Un cambio importante que fixo esta Orde, foi poñer a “distancia interpersoal de, polo menos, 1,5 metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo”, e nas aulas eses 1,5 m mídense “dende o centro das cadeiras”, entre unha cadeira e a contigua. Antes a distancia estaba nun metro, aínda que nas demais Comunidades Autónomas xa a tiñan en metro e medio.

Pero isto levou a que, a partir do 31 de agosto, houbese que remodelar a organización das aulas, que xa estaban organizadas, neste centro e nos demais.

A Dirección do centro valorou a situación en función do número de alumnado, profesorado, persoal de limpeza, aulas... E, tendo en conta as medidas fronte á COVID-19, solicitou 39 docentes (e persoal de limpeza), dado que había que desdobrar os grupos de alumnado, e non se podían instalar anteparos (a estrutura escalonada das aulas faino inviable, ademais de existir razóns de saúde nunhas aulas tan pequenas), e houbo que pasar as clases de Bacharelato ás tardes por falta de espazos. Ao mesmo tempo, buscou aulas noutros espazos e locais que puidesen servir de aulas, en organismos oficias distintos da Consellería de Educación (Deputación...).

A Consellería de Educación concedeu 23 docentes. Polo tanto, con 16 profesores/as menos, o IES non podía dar clases presenciais a todos os cursos, e a educación secundaria obrigatoria (ESO) non pode ser semipresencial porque é obrigatoria, así que a Dirección do centro acolleuse á ensinanza de semipresencialidade rotatoria en bacharelato, segundo a “ORDE do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia”. Isto foi aceptado pola Inspección Educativa.

Houbo xuntanzas das direccións dos institutos da cidade cos inspectores e inspector xefe. Xuntos e por separado. Cada centro coas súas circunstancias e problemas.

Estiveron no Sánchez Cantón o xefe territorial, a comisión de escolarización, o xefe de obras e a inspectora. E puideron comprobar alí mesmo os problemas que hai para a presencialidade total.

Este instituto ten moito alumnado e moito profesorado, e unha grande diversidade de materias optativas. Xestionar un centro grande é máis difícil ca xestionar un centro pequeno.

Foron descartados os centros educativos de Pontevedra para acollernos en quenda de tarde e con presencialidade completa. Resulta imposible cubrir a nosa demanda nin sequera con anteparos. Nós temos grupos de 31, 32, 33 e un grupo, mesmo, de 34. Só temos dous de 28 e un de 27. No IES Torrente Ballester, que era a nosa mellor opción, non cabemos, e o IES Valle Inclán ten aulas pequenas, e pola tarde está a Escola de Idiomas, e despois teñen Nocturno.

De base, aínda fan falta 16 docentes e 2 persoas de limpeza. Pero o coronavirus segue aí, e as demais enfermidades tamén, así que hai baixas que hai que cubrir no día a día.

Neste momento, o escenario posible pasa por:

* Incremento de profesorado. E, dependendo deste incremento, poderá atenderse á presencialidade. Se dan pouco, habería que priorizar ao alumnado que vai facer a ABAU (2º de bacharelato), e se dan máis, podería atenderse a presencialidade tamén para 1º de bacharelato.

* Duplicación dos fluxos de alumnado circulando polo centro; de 154 por quenda pasariamos a 308, e o seu correspondente profesorado. Aumento da carga viral.

* Reaxuste de todas as materias optativas. Podería darse semipresencialidade nas optativas e presencialidade 100% nas troncais. Por outra banda, se se ofertasen menos optativas, podería atenderse máis ás necesidades de profesorado e espazos, e tamén á de limpeza. Pero este reaxuste esixe a aceptación da Inspección Educativa.

Conseguindo os 39 docentes solicitados e reducindo as materias optativas, podería chegarse á presencialidade completa. Este cambio suporía un cambio na matrícula.

A Dirección do centro está a expensas do que decida a Consellería de Educación.6 de out. de 2020

Accións levadas a cabo pola ANPA

Ante a situación existente no curso actual 2020-2021 no noso instituto, de docencia semipresencial en bacharelato, por mor da COVID-19, a Xunta Directiva da ANPA levou a cabo as seguintes accións:

* Xuntarse urxentemente para chegar a acordos sobre as medidas a tomar.

* Apoiar as manifestacións das familias de bacharelato a favor da presencialidade 100%.

* Enviar un escrito ao Xefe Territorial da Consellería de Educación en Pontevedra, e solicitarlle unha xuntanza. Estamos agardando resposta.

* Enviar ás familias socias da ANPA con fillas e fillos en bacharelato unha enquisa, para poder tomar medidas en función das súas opinións.

* Xuntarse coa dirección do centro e os representantes do grupo de nais e pais para buscar solucións.

* Solicitar información ao Catedrático de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Santiago de Compostela, e Epidemiólogo, D. Juan J. Gestal Otero, membro do Comité Educativo asesor da Xunta no eido docente ante a COVID-19, sobre cal é a mellor maneira (tendo en conta que hai varias) de levar adiante a educación 100% presencial e cos menores riscos posibles para a saúde.

* Asistir o venres 2 de outubro a dúas xuntanzas, con representantes da ANPA do IES Valle Inclán, e das nais e pais do grupos que están a mobilizar á opinión pública dos IES Sánchez Cantón e Valle Inclán:

1. Xuntanza pola mañá co BNG. Resumo dela:

“Asisten nais e pais afectados do Sánchez, do Valle Inclán, a representante da ANPA do Valle Inclán e o representante da ANPA do Sánchez Cantón. O BNG ve que se comete unha desigualdade e unha ilegalidade e por iso presenta unha pregunta para resposta oral no parlamento. Todos os presentes estamos de acordo en demandar as clases presenciais 100%. As do Valle Inclán comentan que a Dirección do centro comprometeuse a buscar solucións, entre elas o uso de anteparos. O BNG anímanos a falar con Alfonso Rueda e a seguir coas concentracións. Se hai repercusión mediática pódese levar ao Pleno do Parlamento. Pregúntanlle a Demetrio se hai algunha petición de espazos por parte das direccións dos IES e di que non, que non ve espazos do Concello que se poidan usar como aulas. Dentro dunha semana poden levalo ao Pleno do Concello (a presencialidade 100%) para visibilizar máis o conflito.”

2. Xuntanza pola tarde co PP. Resumo dela:

“Asisten Rafa Domínguez, Pepa Pardo, pais e nais dos dous institutos e representantes das dúas ANPA. Rafa trasladará hoxe ao Conselleiro de Educación o comentado na xuntanza: petición de 100% presencialidade. Informará ao grupo de nais e pais a semana vindeira da situación e non descarta organizar unha reunión dos presentes co Conselleiro. Parece que Inspección Educativa está buscando solucións, segundo comentan no grupo de pais e nais do Sánchez Cantón. Rematada a reunión, Moncho propón non parar a presión e facer outra concentración o mércores sobre as 20 h.”4 de out. de 2020

Resposta do Epidemiólogo do Comité Educativo asesor no eido docente ante a COVID-19 á ANPA

A Xunta Directiva da ANPA O Verxel, do IES Sánchez Cantón, púxose en contacto co Catedrático de Medicina Preventiva e Saúde Pública da Universidade de Santiago de Compostela, e Epidemiólogo, D. Juan J. Gestal Otero, membro do Comité Educativo asesor da Xunta no eido docente ante a COVID-19, para facerlle unhas preguntas, e este respondeu:

"Na COVID-19 ambas medidas: diminuír o número de alumnos por aula ou o uso de anteparos, son as medidas que se están empregando, e ambas teñen utilidade. Sempre deben acompañarse da ventilación. Decidirse por unha ou outra, dependerá das circunstancias de cada centro. Eu prefiro un menor número de alumnos. Ambas son válidas.

En canto a ventilación: a súa utilidade é para evitar a transmisión por aerosois. Estes prodúcense ao falar, tusir, esbirrar, pero tamén ao respirar. Eu son partidario de que a ventilación sexa continua, e estar todos abrigados."

Esta mesma opinión é a xeralizada n@s médic@s especialistas en Medicina Preventiva e Saúde Pública, e Epidemiólog@s.