21 de feb. de 2021

Mensaxe da Directora Xeral da UNESCO, Audrey Azoulay, con motivo do Día Internacional da Lingua Materna


Mensaxe da Directora Xeral da UNESCO, Audrey Azoulay,
con motivo do Día Internacional da Lingua Materna


“Fomentar o multilingüismo para a inclusión na educación e a sociedade”

21 de febreiro de 2021


Cada 21 de febreiro, no Día Internacional da Lingua Materna, ponse de releve a importancia da diversidade lingüística e o multilingüismo, que son un patrimonio inestimable da humanidade.

Esta edición celébrase nun momento en que o mundo atravesa unha crise sen precedentes.

Esta situación está tendo consecuencias. As desigualdades educativas agudizáronse en todo o mundo, porque, dos 1 500 millóns de alumnos que se viron privados do acceso ás súas aulas no momento álxido da pandemia, demasiados quedaron sen solucións accesibles de educación a distancia.

Ademais, a cancelación de festivais e cerimonias, ou a fraxilidade económica dos creadores e os medios de comunicación, poñen en risco a diversidade cultural.

Precisamente, promover o uso da lingua materna contribúe a facilitar o acceso de todas as persoas á educación e, ao mesmo tempo, a difusión das culturas en toda a súa diversidade.

Así, o tema desta edición, “Fomentar o multilingüismo para a inclusión na educación e a sociedade”, invítanos a apoiar o multilingüismo e o uso das linguas maternas, tanto na escola como na vida cotiá.

Trátase dunha cuestión esencial, porque, a escala mundial, o 40% das persoas non teñen acceso á educación na lingua que mellor falan ou entenden, o que dificulta tanto a súa aprendizaxe como o seu acceso ao patrimonio e ás expresións culturais.

Este ano préstase especial atención á educación multilingüe dende a primeira infancia, con obxecto de que a lingua materna sexa sempre unha avantaxe para os raparigos.

Tanto na educación como en todos os ámbitos da nosa sociedade, o multilingüismo é un factor fundamental para a igualdade, e a UNESCO comprométese a promovelo en todas as partes. Por exemplo, a Organización fomenta a diversidade lingüística en Internet coa fin de mellorar o acceso universal á información e ao coñecemento.

Con ese mesmo espírito, e no marco do Decenio Internacional das Linguas Indíxenas (2022-2032), do que o organismo coordinador é a UNESCO, estanse elaborando plans de acción para situar o multilingüismo como unha prioridade central nas sociedades, especialmente as indíxenas.

Por iso, este Día, e este Decenio, colocan ante nós un  reto: preservar a diversidade lingüística como patrimonio común.

Porque cando unha lingua morre, con ela desaparece un xeito de ver, sentir e pensar o mundo, e múrchase irremediablemente a diversidade cultural.

Polo tanto, neste Día Internacional, a UNESCO fai un chamamento para celebrar o mundo en toda a súa diversidade e apoiar o multilingüismo na vida cotiá.20 de feb. de 2021

Proxecto “21 días co galego e +”

O IES Sánchez Cantón vai formar parte dun programa da Secretaría Xeral de Política Lingüística que consiste na inmersión en galego durante tres semanas (do 22 de febreiro ao 14 de marzo).

É un programa educativo que ten dous obxectivos lingüísticos:

* Por unha banda, busca o aumento do uso do galego como lingua de comunicación habitual nos ámbitos nos que nos movemos acotío.

* Por outra banda, é unha experiencia de reflexión individual sobre a relación que cada participante ten coas linguas que coñece.


Dende o instituto, animan ás familias a que compartan con fillas e fillos esta experiencia lingüística de aprecio e orgullo pola nosa lingua. Animádevos a facelo!


Hai máis información sobre este proxecto na web do instituto, en:

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/mod/forum/discuss.php?d=1802423 de xan. de 2021

Orlas fin de estudos no instituto

Está xa na web do instituto a información sobre as orlas de fin de estudos (2º BACH / 2º TSEASD) deste curso 2020-2021:

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanchezcanton/aulavirtual/mod/forum/discuss.php?d=17683#p57543

Vai facer a orla o estudo “Beni Feijoo”, e nas súas normas di: “... tendrán que realizar el pago de la misma en el momento de la sesión, para ello traerán el importe en un sobre cerrado haciendo constar su nombre, apellidos y curso al que pertenecen”.

Como a situación creada pola pandemia da COVID-19 afectou a moitas familias, este curso, ás familias socias da ANPA, váiselles pagar, dende a ANPA, a orla, polo que non terán que pagarlla á xente do estudo de fotografía cando a fagan.20 de dec. de 2020