31 de ago. de 2020

Inicio do curso escolar 2020-2021

Galicia mantén o inicio do curso escolar para o 10 de setembro, coa incorporación gradual do alumnado por niveis educativos:Instrucións polas que se incorporan as declaracións de actuacións coordinadas en materia de saúde pública para os centros educativos:
28 de ago. de 2020

Acordo do "Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud" para o curso 2020-2021

Acordo do "Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud" adoptado na súa xuntanza do 27-8-2020, sobre actuacións coordinadas ante a COVID-19 para centros educativos de ensino non universitario, de cara ao curso 2020-2021:


Isto é o acordo estatal.
Como as Comunidades Autónomas teñen transferidas as competencias de Educación e de Sanidade, ten que haber tamén acordos en Galicia, posteriores a estes.

O documento de onte fala doutro do día 22-6-2020: Guía de “Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 en el curso 2020-2021”:

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:7e90bfc0-502b-4f18-b206-f414ea3cdb5c/medidas-centros-educativos-curso-20-21.pdf22 de ago. de 2020

Os equipos covid dos centros escolares recibirán formación específica sobre o coronavirus


Os máis de 4.000 membros dos equipos Covid dos centros escolares recibirán formación específica sobre coronavirus a partir de setembro, con contidos deseñados pola Consellería de Sanidade en colaboración coa Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

16 de ago. de 2020

Bolsas, axudas e subvencións para estudar


O Ministerio de Educación e Formación Profesional concede Bolsas, axudas e subvencións para estudar.

Pódese ver a información sobre estas bolsas e axudas, segundo os diferentes tipos e niveis de ensino en: