13 de out. de 2013

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA curso 2013-2014

Pola presente convócase a todos os pais, nais e titores/as dos alumnos e alumnas pertencentes á ANPA deste Instituto á ASEMBLEA XERAL ORDINARIA que se celebrará no Paraninfo do Centro o vindeiro mércores día 23 de outubro, ás 20.00 horas en primeira convocatoria e ás 20.30 horas en segunda convocatoria, coa seguinte ORDE DO DÍA:

  1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da asemblea anterior.
  2. Memoria do curso anterior.
  3. Lectura e aprobación, se procede, das contas do curso 2012-2013.
  4. Proxecto de actividades.
  5. Orzamento do curso 2013-2014.
  6. Novas incorporacións á Xunta Directiva.
  7. Quenda aberta ás palabras.
Pontevedra, 8 de outubro de 2013

O presidente da ANPA

Luis Manuel Araújo Gómez


Ningún comentario:

Publicar un comentario