6 de nov. de 2020

Protocolos COVID-19

A Xunta presenta o Plan de ensino virtual ante a Covid-19 como folla de ruta para blindar a calidade da Educación en Galicia (2-11-2020):

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/32313


Decreto e Orde do 4-11-2020 polas que se adoptan medidas específicas en Galicia ante a situación sanitaria creada pola COVID-19:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201104/2476/AnuncioC3B0-041120-1_gl.html


https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201104/2476/AnuncioC3K1-041120-2_gl.html


Recomendacións sobre a ventilación en centros educativos no contexto da COVID-19 (4-11-2020):

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/32345


Actualización do Protocolo de adaptación ao contexto da covid-19 e protocolo de prevención da transmisión da Covid-19 nas actividades extraescolares nos centros de ensino non universitario (4-11-2020):

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/32343


- Protocolo de adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021 (4-11-2020):

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/2020_11_04_protocolo_xeral.pdf


- Protocolo de prevención da transmisión da COVID-19 nas actividades extraescolares (4-11-2020):

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protocolo_extraescolares_04_11_20_2.pdf


Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Procedemento de xestión de equipamento para alumnado en situación de fenda dixital. Plan de ensino virtual ante a Covid-19 (5-11-2020):

https://www.edu.xunta.gal/portal/node/32350Ningún comentario:

Publicar un comentario