26 de abr. de 2016

Resolución da Consellería de Educación pola que se ditan as instrucións para as avaliacións da LOMCERESOLUCIÓN do 18 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación,Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria e da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da
Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2015/16.

Ningún comentario:

Publicar un comentario